Цей архів містить матеріал курсу "Розширені теми в алгоритмах графів" ©, який викладає Рон Шамір на кафедрі комп'ютерних наук Тель-Авівського університету , 10/91-2/92 (осінь 92), 4-6/94 ( Весна 94) та 4-6/97 (Весна 97). Це був односеместровий випускний курс, відкритий також для людей похилого віку, з однією тригодинною зустріччю щотижня.

Курс підкреслював алгоритмічні та структурні аспекти "приємних" сімейств графіків, зокрема досконалі графіки, інтервальні графіки, хордові графіки та графіки порівнянності.
Восени 92 року курс значною мірою базувався на класичній книзі Мартіна Голумбіка «Теорія алгоритмічних графіків та досконалі графіки» (Academic Press, 1980), а в деяких частинах також на рукописі «Мистецтво комбінаторики», по Дугласу Б. Захід.
Весна 94 і навесні 97 курсу був подібна основа, але підкреслив , більш свіжий матеріал, і зробив багато посилань на додатки в області молекулярної біології (див . веб - сторінці алгоритмів для молекулярної біології набагато більше з цих аспектів .)
Переклади на кілька мов див. Нижче.


Доступний матеріал: