Nokia Mobile Prices in Pakistan

 • Nokia C21 Plus
  Nokia C21 Plus
  display 6.52"
  storage 32GB
  RAM 2GB
  Rs. 19,999/-
 • Nokia C21
  Nokia C21
  display 6.52"
  storage 32GB
  RAM 2GB
  Rs. 16,999/-
 • Nokia G11
  Nokia G11
  display 6.5"
  storage 32GB
  RAM 3GB
  Rs. 24,999/-
 • Nokia G21
  Nokia G21
  display 6.5"
  storage 64GB
  RAM 3GB
  Rs. 41,900/-
 • Nokia G300 5G
  Nokia G300 5G
  display 6.5"
  storage 64GB
  RAM 4GB
  Rs. 33,999/-
 • Nokia X100
  Nokia X100
  display 6.67"
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 45,999/-
 • Nokia 3.4
  Nokia 3.4
  display 6.39"
  storage 32GB
  RAM 3GB
  Rs. 23,750/-
 • Nokia T20
  Nokia T20
  display 10.4"
  storage 32GB
  RAM 3GB
  Rs. 37,400/-
 • Nokia C30
  Nokia C30
  display 6.52"
  storage 32GB
  RAM 2GB
  Rs. 19,999/-
 • Nokia G50
  Nokia G50
  display 6.38"
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 52,999/-
 • Nokia XR20
  Nokia XR20
  display 6.67"
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 90,000/-
 • Nokia 6310 (2021)
  Nokia 6310 (2021)
  display 2.8"
  storage 16MB
  RAM 8MB
  Rs. 7,100/-
 • Nokia C1 2nd Edition
  Nokia C1 2nd Edition
  display 5.45"
  storage 16GB
  RAM 1GB
  Rs. 10,500/-
 • Nokia 9.3
  Nokia 9.3
  display 6.7''
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 148,999/-
 • Nokia 6.4
  Nokia 6.4
  display 6.3"
  storage 64GB
  RAM 4GB
  Rs. 48,999/-
 • Nokia 110 4G
  Nokia 110 4G
  display 1.8"
  storage 48MB
  RAM 128MB
  Rs. 5,600/-
 • Nokia 105 4G
  Nokia 105 4G
  display 1.8"
  storage 48MB
  RAM 128MB
  Rs. 2,799/-
 • Nokia C10
  Nokia C10
  display 6.52"
  storage 16GB
  RAM 1GB
  Rs. 15,000/-
 • Nokia C01 Plus
  Nokia C01 Plus
  display 5.45"
  storage 16GB
  RAM 1GB
  Rs. 13,000/-
 • Nokia C20 Plus
  Nokia C20 Plus
  display 6.5"
  storage 32GB
  RAM 3GB
  Rs. 19,999/-
 • Nokia X10
  Nokia X10
  display 6.67"
  storage 64GB
  RAM 4GB
  Rs. 57,000/-
 • Nokia 2720 V Flip
  Nokia 2720 V Flip
  display 2.8"
  storage 4GB
  RAM 512MB
  Rs. 15,000/-
 • Nokia X20
  Nokia X20
  display 6.67"
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 54,999/-
 • Nokia C20
  Nokia C20
  display 6.52"
  storage 16GB
  RAM 1GB
  Rs. 15,200/-
 • Nokia G10
  Nokia G10
  display 6.52"
  storage 32GB
  RAM 3GB
  Rs. 18,999/-
 • Nokia G20
  Nokia G20
  display 6.52"
  storage 64GB
  RAM 4GB
  Rs. 30,000/-
 • Nokia 7.3
  Nokia 7.3
  display 6.5"
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 58,999/-
 • Nokia 10
  Nokia 10
  display 6''
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 77,000/-
 • Nokia 1.4
  Nokia 1.4
  display 6.51"
  storage 16GB
  RAM 1GB
  Rs. 15,500/-
 • Nokia 10 Pureview
  Nokia 10 Pureview
  display 6.0''
  storage 128GB
  RAM 6GB
  Rs. 86,999/-


Comments